Canovate 3D Animation

Canovate 3D Animation

Proje Detayları
Süre ;4 ay
Hedef: Veri merkezinin işlevleri ve tüm bileşenlerinin 3 boyutlu bir ortamda modellenilmesi ve 3D animasyonunun üretilmesi
İşlemler; 3D Karakter Geliştirme, 3D Karakter Animasyonu, 3D Modelleme, GPU Renderfarm