KVKK Aydınlatma MetniBilgi Güvenliğine İlişkin Standardımız

Kibrit Creative Solutions kendilerinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına ve kişisel verilerine güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları ve kişisel verileri üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi, Kibrit Creative Solutions’un güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı, tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden kaynaklanan yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, ilgili kişilere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, iş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Kibrit Creative Solutions tüm çalışanları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) kapsamındaki tüm paydaşlar Gizlilik ve Güvenlik Politikalarına uymakla ve uygulamakla yükümlüdür.

KVKK Aydınlatma Metninin AmacıKibrit Creative Solutions’da* kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Kibrit Creative Solutions , kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır.

Kibrit Creative Solutions tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Aşağıda alt bölümlere ayrılarak gösterilen KVKK Aydınlatma Metni, Kibrit Creative Solutions tarafından abonelere/kullanıcılara sunulan elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilere temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel veriler, Kibrit Creative Solutions tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak elde edilme yöntemi değişiklik gösterebilmekle beraber;

İlgili kişinin kendisinden; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, www.kibrit.com.tr adresinde gerçekleştirilen işlemler esnasında ve Kibrit Creative Solutions ürün ve hizmetlerinin kullanılması esnasında İnternet sitemizden alenileştirme halinde verinin alenileştirildiği fiziki/elektronik ortamdan;

Üçüncü kişilerden; işbirliği / iş ortaklığı yaptığımız üçüncü kişi veri sorumluları-veri işleyenlerden, reklam/tanıtım içeriklerimizin yer aldığı çevrimiçi ortamlarda bu içeriklerle etkileşime geçmeniz, bağlantıyı tıklamanız, Kibrit Creative Solutions internet sitelerine uygulamalarına yönlendirilmeniz halinde ilgili reklam mecralarından elde edilebilmektedir.

Ayrıca, belirli bir Kibrit Creative Solutions hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, Kibrit Creative Solutions ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde, şebekemizi ya da diğer Vodafone ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Vodafone Grup şirketlerinin internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz elde edilip işlenebilecektir.

Kibrit Creative Solutions tarafından aşağıda kategorik olarak sınıflandırılan ve örneklenen kişisel verileriniz işlenebilecektir:

Kimlik bilgileri: Adınız-soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
İletişim bilgileri: GSM numarası, sabit numara, e-posta adresi, yerleşim yeri/işyeri adresi gibi bilgileriniz,
Müşteriyi tanımlayan bilgiler: Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz bilgileriniz,
Finansal bilgiler: Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz, yararlanmak istediğiniz Servis kampanyalarımıza ve servislerimize aboneliklerinizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz gibi bilgileriniz,

Müşteri İşlem bilgileri: Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

Katma değerli servis kullanım bilgileri: Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz, Ürün/hizmet kullanımına ilişkin bilgiler: Kibrit Creative Solutions internet sitelerindeki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemi
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, www.kibrit.com.tr’a başvurup;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Çerez Politikası
Çerez Politikamız

Çerezler nedir ve ne işe yararlar? Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman oluşturulan ve cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Ziyaret ettiğiniz internet sitesindeki gezinme bilgilerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirme amacıyla kullanılırlar. Çerezler sayesinde internet siteleri oturumunuzu açık tutabilir, kullanım tercihlerinizi hatırlayabilir veya size uygun içerikler sunabilir.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye aboutcookies.org or allaboutcookies.org adreslerinden erişebilirsiniz.

Kibrit Creative Solutions'da çerezleri nasıl kullanıyoruz?
Kibrit Creative Solutions'a ait internet sitelerindeki çerezler, kullanım tercihlerinizi hatırlamak, sepete attığınız ürünleri kaydetmek veya aynı anda internet sitemizde kaç ziyaretçi olduğunu ölçümlemek benzeri farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda internet sitelerimizden satın aldığınız ürünleri ve internet sitemizdeki gezinme tercihlerinizi takip edebilmemizi sağlayarak, size uygun reklamlar çıkarabilmemize de yardımcı olurlar.

Çerez Çeşitleri:
Kullanım süresine göre çerezler:
Kibrit Creative Solutions'a ait internet sitelerinde, kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezlerinin süresi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde daha uzun bir süre veya süresiz olarak kalırlar.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerezler:
Kibrit Creative Solutions’a ait internet sitelerinde, yerleştiren tarafa göre Kibrit Creative Solutions çerezleri ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. Kibrit Creative Solutions çerezleri, Kibrit Creative Solutions tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.
Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen internet sitesininkinden farklı bir alan adına ait çerezlerdir. Siz internet sitemizi ziyaret ederken, farklı bir şirketin internet sitesine bağlantı verebiliriz (Örneğin: Facebook veya Twitter resmi hesaplarımıza veya YouTube'da paylaştığımız bir videoya). Bu internet sitelerinin çerezleri nasıl kullandığını kontrol edemeyeceğimiz için, detaylı bilgi almak adına ilgili şirketin çerez politikasını incelemenizi veya sitemizdeki Çerez Ayarları panelinden bu çerezleri kapatmanızı öneririz.
Kibrit Creative Solutions'un farklı bir alan adına bağlı şirketleri, size reklam veya farklı Kibrit Creative Solutions’a ait sayfaları göstermek için internet sitemize çerezler yerleştirebilir. Bu çerezlerin detaylarına aşağıda yer alan çerez listesinden erişebilirsiniz.

Kullanım amaçlarına göre çerezler:
Zorunlu Tanımlama Bilgileri: Bu kategorideki çerezler, internet sitemizin doğru şekilde çalışması için gereklidir.
Performans Tanımlama Bilgileri: Bu kategorideki çerezler sayesinde, internet sitemizin performansını nasıl artırabileceğimizi analiz ederiz.
İşlevsel Tanımlama Bilgileri: Bu kategorideki çerezler, kullanım deneyiminizi geliştirebilmemize yararlar. Örneğin, sepetinize daha önceki ziyaretinizde hangi ürünleri attığınızı kaydederek kaldığınız yerden devam edebilmenizi sağlayabiliriz.
Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri: Bu kategoride yer alan çerezler, sitemizde yer alan reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanlarına yönelik profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde bu ilgi alanlarıyla alakalı reklamları göstermek amacıyla kullanılabilir. Bu bilgiler tarayıcınızı ve cihazınızı tekil olarak belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermediğiniz takdirde farklı internet sitelerinde size özel bir reklam deneyimi sunamayacağımızı hatırlatmak isteriz.

İnternet sitelerimizde kullandığımız bu çerezlere ek olarak, çerez ve benzeri teknolojileri mobil cihazlarınıza uygulamalarımız üzerinden anlık bildirimler iletmek için de kullanıyoruz. Bu sayede, size gönderdiğimiz anlık bildirimi açıp açmadığınızı ve bu bildirimle ilgili bir işlem yapıp yapmadığınızı anlayabiliyoruz.
www.kibrit.com.tr'de yer alan çerezlere ilişkin bilgilere aşağıda yer alan tablodan göz atabilirsiniz.

Çerezler sizin işinize nasıl yarıyor?
www.kibrit.com.tr'den ürün ya da hizmet satın alabilmeniz veya Yanımda İnternet online işlemler sayfasına giriş yapabilmeniz için, çerezlere tarayıcınız üzerinden izin vermeniz gerekmektedir.
En çok tercih edilen tarayıcılardan bazıları: Internet Explorer, Firefox, Safari ve Google Chrome'dur.
Eğer çerezlere izin vermemeyi tercih ederseniz, internet sitemizde gezinmeye devam edebilirsiniz; fakat bu durumda sitemizin işlevlerinden bazıları veya tümü doğru şekilde çalışmayabilir.

Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?
Aşağıdaki "Çerez Ayarlarına Git" tuşuna basarak, zorunlu Tanımla Bilgilerine ait çerezler haricindeki çerezleri kapatabileceğiniz kontrol merkezine erişebilirsiniz.
Bunun dışında, çerezleri tarayıcınız üzerinden açıp kapatmanız da mümkündür. www.kibrit.com.tr veya farklı herhangi bir internet sitesine ait çerezleri kapatmak için, kullandığınız cihazlardaki tarayıcı ayarlarına giderek, çerez kullanımını sınırlandırabilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz.
Tarayıcınızdaki çerez ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizle ilgili detaylı bilgiyi https://www.allaboutcookies.org/ adresinden alabilirsiniz